મહાન માણસ

ટ્રેનની ગતિ ખૂબજ તેજ હતી. હામિદ સેકન્ડ કલાસના એક ડબ્બામાં બેસી બારીથી બહાર અંધારામાં તાકી રહ્યો હતો. ભૂતકાળની ઘટનાઓ અને તેના માનસ-પટ ઉપર ખૂબજ ઝડપથી ઊભરી રહી હતી. 'મારા પિતા એક ધનવાન...

માનવતા સાચો ધર્મ ?

બધા ધર્મ સારા છે, બધા ધર્મ સારી શિક્ષા આપે છે, કોઇ ધર્મ ખોટો નથીે, ધર્મ પર કટ્ટરતા પુર્વક અમલ કરવાથી મતભેદ અને ઝગડો થાય છે. એટલા માટે સૌથી મોટો ધર્મ માનવતા...

જીભ અને ગુપ્ત અંગોની રક્ષા

રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ એ ફરમાવ્યું : "જે વ્યક્તિ બંને જડબાં વચ્ચેની વસ્તુ (જીભ) અને બંને પગ વચ્ચેની વસ્તુ (ગુપ્તાંગ)ની રક્ષાની ખાતરી આપે હું તેને જન્નતની બાંયધરી આપું છું." (બુખારી, મુસ્લિમ) સમજૂતી: અર્થાત્ જે...

સહાનુભુતિ અને ત્યાગ

સહાનુભુતિ અને ત્યાગ માણસાઇના એવા બે અંગો છે જેના દ્વારા દરેક સમાજમાં પ્રેમ અને ભાઇચારાનું સિંચન કરી શકાય. આના દ્વારા એક સમાજ એવી રીતે અસ્તિત્વમાં આવે છે, જેમ કે કોઇ દિવાલની...

તમે ઇમાન અને તકવાના માર્ગે ચાલશો તો તમને મોટું વળતર મળશે

અલ્લાહના નામથી જે અત્યંત કૃપાળુ અને દયાળુ છે. ૧૭૨.  (આવા ઇમાનવાળાઓના બદલાને) જેમણે ઘા ખાધા પછી પણ અલ્લાહ અને રસૂલનો પોકારનો સ્વીકાર કર્યો – તેમનામાંથી જે વ્યક્તિઓ સદાચારી અને સંયમી છે, તેમના...